365bet体育门户_365bet最新官网备用网站_365bet现场衔接网首页 ?园林资讯 > 正文 腾讯微博 新浪微博

云南昆明老市场2011年5月31日康乃馨报价信息

导读: 花卉名称 ...

花卉名称
(A)
(B)
(C)
铁炮
白色
10/
22.00
16.00
8.00?
西伯利亚(单头)
白色
10/
28.00?
22.00?
15.00?
西伯利亚(双头)
白色
10/
53.00
42.00
30.00?
西伯利亚(三头)
白色
10/
60.00?
48.00
30.00
西伯利亚(多头)
白色
10/
80.00
55.00?
35.00
索尔邦(单头)
粉红色
10/
32.00
25.00?
15.00?
索尔邦(双头)
粉红色
10/
60.00
48.00
26.00
索尔邦(三头)
粉红色
10/
80.00?
70.00?
45.00?
索尔邦(多头)
粉红色
10/
95.00?
86.00?
68.00?
梯伯(单头)
粉红色
10/
25.00?
16.00
13.00?
梯伯(双头)
粉红色
10/
48.00
36.00?
26.00?
梯伯(三头)
粉红色
10/
60.00?
45.00?
30.00?
梯伯(多头)
粉红色
10/
供货不稳定80.00
70.00?
45.00?
黄天霸(单头)
黄色
10/
38.00
32.00?
24.00?
黄天霸(双头)
黄色
10/
60.00?
50.00?
35.00?
黄天霸(三头)
黄色
10/
75.00?
60.00?
40.00?
黄天霸(多头)
黄色
10/
100.00
80.00
60.00
黄峰
黄色
10/
65.00
50.00
30.00
元帅
紫红色
10/
无A货?
无货
无货

资讯标签:

你看到此篇文章的感受是:

相关文章